Projektová činnosť

Zodpovedný riešiteľ

  • Grantová výzva UNIZA 1/2019:  Podpora prostriedkov virtuálnej reality v procese prezentácie kultúrneho dedičstva- grant UNIZA pre mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov

  • poster : https://repozitar.kmkd.uniza.sk/xmlui/handle/kmkd_hdl/193

Riešiteľ, spoluriešiteľ 

  • od 1/2021 do 12/2022:  Podpora vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Žilinskej univerzite v Žiline. ITMS: 312011BFJ9       
  • od 11/2020 do 10/2023: Pedagogická prax ako determinujúci faktor adaptácie moderného učiteľa v kontexte vedomostnej spoločnosti. ITMS: 312011AFW8
  • od 2016 do 2019: Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500-1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity [INDED] - Projekt APVV-15-0554 
  • od 2016 do 2018: VEGA - Výskum katalógov historických knižníc ako fenoménu kultúrneho dedičstva Slovenska a Slovákov
  • 2015 Adaptácia študijného programu mediamatika a kultúrne dedičstvo na potreby vedomostnej spoločnosti [ADAMIS]. ITMS: 26110230106 
© 2019 PhDr. Matúš Formanek, PhD. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky