Vzdelanie

 • 2003-2007 Gymnázium Hlinská ulica č. 29 Žilina
 • 2007-2010 Bc. - bakalárske štúdium v študijnom programe Informatika (FRI UNIZA)
 • 2012-2014 Mgr. - externé magisterské štúdium v študijnom programu Mediamatika a kultúrne dedičstvo (FHV UNIZA)
 • 2016 PhDr. - rigorózne konanie a obhajoba rigoróznej práce v študijnom programe Mediamatika a kultúrne dedičstvo (FHV UNIZA)
 • 2015-2018 PhD. - doktorandské štúdium v študijnom programe Mediamatika a kultúrne dedičstvo (FHV UNIZA)

Práca

 • od 06/2010 do 7/2019 systémový analytik v Centre IKT UNIZA
 • od 09/2018 odborný asistent na Katedre mediamatiky a kultúrneho dedičstva FHV Uniza
 • od 1/10/2019 prodekan pre kvalitu a rozvoj
 • vedecký tajomník Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva 

Odborné zameranie

 • výskum virtuálnych priestorov
 • manipulácia s digitálnymi objektmi 
 • digitálne repozitáre na báze open-source softvéru DSpace
 • inštalácia, prevádzka,
 • migrácia a upgrade,
 • poradenstvo, konzultácie,
 • obnova po zlyhaní, príprava tzv. disaster recovery plánu.
 • Správca Inštitucionálneho repozitára Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičtva  
 •  
 • open-source virtualizácia serverov (XenServer, XCP-ng)

Záujmy a voľný čas

 • rodina, priatelia
 • čítanie (najmä literatúra faktu, náučná a odborná literatúra)
 • prechádzky v prírode
 • rekreačné plávanie, wellness :) © 2019 PhDr. Matúš Formanek, PhD. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky